RentCenter
YouTube Instagram In English

Peräkärryn käyttö, kuormaus ja kuormansidonta

Sivulle on koottu peräkärryn käyttöjän muistilista, jossa on mainittu tärkeimmät peräkärryä käytettäessä huomioitavat seikat.

Ennen peräkärryn käyttöä huomioitavia asioita

 • Tarkista, että peräkärry soveltuu kuorman kuljettamiseen. Peräkärryn rekisteröintitiedoista löytyvät peräkärryn omamassa ja suurin sallittu kokonaismassa, joista voidaan laskea peräkärryn kantavuus kaavalla suurin sallittu kokonaismassa - omamassa = kantavuus.
 • Huomioi myös kuorman koko. Sallituista peräkärryn äärimittojen ylityksistä on tietoa Peräkärryn kuormaus -kohdassa.
 • Tarkista, että kytkettävän peräkärryn saa kytkeä vetoautoon kuormalla, jota on tarkoitus kuljettaa.
 • Peräkärryn rekisteröintitiedoista löytyy peräkärryn omamassa, johon lisätään kuljettamasi kuorman massa. Tämä kokonaismassa ei saa ylittää auton rekisteröintitiedoista löytyvää suurinta sallittua perävaunun massaa. Suurin sallittu perävaunun kokonaismassa on yleensä eri jarruttomalla ja jarrullisella peräkärryllä.
 • Peräkärryn ja auton rekisteröintitietoihin merkityt kokonaismassat ratkaisevat sen, millaista ajokorttia yhdistelmän ajamiseen tarvitaan. Suosittelemme tarkistamaan ajantasaiset ajokorttisäädökset Ajokortti.infosta Aukeaa uuteen välilehteen. Ajokortti.infosta selviää mm. se, millaista peräkärryä saa vetää B-ajokortilla ja milloin tarvitaan pikku e, eli BE-ajokortti.
 • Peräkärryä vedettäessä suurin sallittu nopeus on 80 km/h.

Peräkärryn kytkeminen autoon

Katso Peräkärryn kytkeminen vetoautoon -sivu.

Peräkärryn kuormaus

Peräkärryn kuormaus
 • Kuorman painopisteen tulee olla alhaalla ja keskellä. Jaa kuorma tasaisesti koko lattiapinta-alalle ja sijoita painavimmat tavarat pyörien kohdalle. Tee kuormasta mahdollisimman tiivis, jotta tavarat eivät pääse heilumaan ajon aikana.
 • Kuorma saa ulottua enintään kaksi metriä peräkärryn takareunan yli. Metrin takaylityksen jälkeen kuorma pitää merkitä punaisella lipulla tai näkyvyyden ollessa huono, punaisella valolla.
 • Varo takapainoisuutta pitkiä tavaroita kuljettaessa. Peräkärryn aisa ei saa pyrkiä nostamaan vetokoukkua ylöspäin.
 • Kuorma saa ulottua enintään metrin peräkärryn etureunan yli.
 • Kuorma ei saa mennä peräkärryn sivureunojen yli.
 • Kuorma ei saa peittää valoja eikä rekisterikilpeä.
 • Kuorma ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa muille tiellä liikkujille.

Kuormaliinojen käyttö

 • Sulje räikkä ja pujota liina räikän akselin läpi alhaalta ylös.
 • Vedä liinaa räikän läpi mahdollisimman paljon.
 • Varmista, että liina on suorassa. Kierossa tai solmussa olevan liinan murtolujuus ei vastaa suorassa olevaa liinaa.
 • Kiristä liina räikän avulla liikuttamalla kahvaa edestakaisin.
 • Kun olet kiristänyt liinan, lukitse räikkä painamalla kahvaa alaspäin, kunnes kahva naksahtaa lukkoon.
 • Avaa räikän lukitus painamalla kahvassa olevaa vipua eteenpäin. Liina löystyy, kun käännät räikän kahvan täysin auki.

Kuormansidonta kuormaliinoilla

 • Kuorma pitää aina kiinnittää myös kuomu- ja koppikärryissä.
 • Kuorma ei saa pölytä ja esim. lehdet pitää avokärryllä kuljettaessa peittää pressulla tai kuormaverkolla.
 • Kuorman sidonnan pitää kestää eteenpäin kuorman paino sekä sivuille ja taaksepäin puolet kuorman painosta. Kuormaliinojen kuormankesto löytyy kuormaliinojen merkinnöistä.
 • Kuormaliinat pitää asettaa mahdollisimman vaakatasoon. Kuormatilan lattiaan nähden yli 60° kulmassa olevien kuormaliinojen kuormankesto ei enää vastaa nimellistä kuormankestoa.
 • Kuormaliinoja ei saa laittaa kulkemaan terävän nurkan yli, koska ne voivat hiertyä poikki. Tarkista myös, että kiinnitettävässä kuormassa ei ole periksi antavia tai hajoavia osio, jotka voivat esim. töysyssä antaa periksi, jolloin sidonta löystyy tai pettää.
 • Yhden kuormaliinan pettäminen ei saa vaikuttaa muihin sidontoihin.
 • Tarkista kuormaliinojen kireys muutaman kilometrin ajon jälkeen ja myös myöhemmin, mikäli ajat töyssyisellä tiellä, joudut tekemään voimakkaan jarrutuksen tms.
 • Esimerkiksi kuomu- tai koppikärryssä tavaratilan etuseinää vasten asetettu pesukone voidaan sitoa tavaratilan etukulmiin pesukoneen takaa kulkevalla kuormaliinalla. Etuseinä kestää kuorman painon eteenpäin ja kuormaliina kestää kuorman painosta puolet sivuilla ja taaksepäin.
 • Kuormansidonta kuormaliinoilla
 • Painavien tavaroiden kohdalla etuseinää vasten sijoittaminen ei onnistu, koska ne pitää sijoittaa pyörien kohdalle. Silloin kuorma tulee kiinnittää eteenpäin, taaksepäin ja sivuille kuormaliinoilla.
 • Kuormansidonta kuormaliinoilla
 • Pitkät tavarat, kuten laudat, voi sitoa niin, että kuormaliinat painavat kuormaa päältä kuormatilan lattiaan. Kuormaliinoja pitää olla yksi kolmea metriä kohden. Alle kolmen metrin kuormat on silti hyvä kiinnittää vähintään kahdella kuormaliinalla. Liukkaiden tavaroiden, kuten metalliputkien, sidonnassa liinoja pitää olla tiheämmässä, jotta sidonta on varmasti riittävä.
 • Kuormansidonta kuormaliinoilla

Yhteystiedot:
Sijainti ja aukioloajat:
Auki ma - to klo 8 - 16 ja pe klo 8 - 17 tai sopimuksen mukaan
Linkit:

Kunnioitamme yksityisyyttäsi, emme käytä evästeitä.

Pakettiautomme tunnistat nokassa olevasta RC-tarrasta Ylös
Soita
Soita
Varaa tai pyydä tarjous
Varaa tai pyydä tarjous
Whatsappaa
Whatsappaa